Mài Khóa Sên Trước Khi Cắt Sên (Chain Cutter & Riveting Tool)

Công Đoạn Mài Khóa Sên Trước Khi Cắt Sên ( Chain Cutter & Riveting Tool)
 
Có bạn xem hình rồi thắc mắc việc vì sao chúng tôi lại dùng máy để cắt sên thay vì dùng dụng cụ để tháo. Thực ra chúng tôi nhập về đầy đủ dụng cụ để thực hiện mọi công đoạn của công việc, thậm chí có nhiều hơn cả cần thiết, bao gồm những thiết bị chuyên dụng để đo thông số nhằm đảm bảo chất lượng công việc ở mức cao nhất. Dĩ nhiên việc cắt sên không phải là ngoại lệ.
 
Thực ra, công đoạn dùng máy cắt mà bạn nhìn thấy không phải là cắt sên mà là mài chốt khóa sên trước khi dùng dụng cụ để tháo chốt.
 
Để đảm bảo độ bền cho dụng cụ tháo sên nối liền (rivet tools), cần mài trước để cho cái phần đầu chốt (mushroom pin lock) mất đi, sau dùng rivet tool chỉ để đẩy cái chốt ra rồi cắt sên. Khi đó, dụng cụ sẽ không bị cong, khiến cho việc thao tác những lần cắt sau vẫn đảm bảo chính xác.
 
Chúng tôi chọn dòng rivet bằng tay chứ không dùng máy hơi bắn như một số cửa hàng khác thường thực hiện, vì sẽ có khả năng gây quá lực làm hỏng rivet, lúc lắp sên vào khiến cho các mắt sên không đều nhau.
 
Chỉ là một công đoạn nhỏ của công việc mà chúng tôi muốn chia sẻ, nhân dịp có người hỏi.
 
Định là kỳ tới sẽ tiếp tục nói sâu hơn về các dòng sên trên xe.
 
-Pangorin-
Quay lại
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Paint marker (Torque seal)
Một vài dòng ngày đầu năm...
Độ bền của sên
Cờ-lê đo lực (Torque wrench)
Quay lại trang tin
loading
Liên hệ: 0987 83 89 85